Teljes kivehető fogpótlás

A teljes kivehető fogpótlások azok a fogművek, amelyeket teljes foghiánynál készítünk. A fogak elvesztése zavart okozhat a rágási, emésztési funkciókban, a hangképzésben, esztétikai és pszichés zavarok kialakuláshoz vezethet.

Részei: alaplemez, műíny, műfogak
Az alaplemez a protézis azon a része, amely a nyálkahártyával fedett csontos részt borítja (szájpadot). Anyaga lehet rózsaszínű akrilát, termoplasztikus (törhetetlen alap), fémlemez.
A műíny pótolja a lesorvadt ínyrészeket és tartja a műfogakat.
A műfogaknak fontos szerepük van a rágóképesség helyreállításában, az esztétikában és a hangképzésben. A teljes fogpótlásnál lehetnek keresztkötése kemény akrilát vagy kerámia műfogak.

A teljes lemezes fogsor készítése igen bonyolult feladat. A protézis készítésénél számos tényezőt kell figyelembe venni: a fogak elvesztésének idejét, a szájüreg állapotát, az előző fogpótlást. Nincs két egyforma állcsont. Minden esetben a páciens adottságainak megfelelő műfogsort tervezünk. A protézis készítése nagyon pontos munkát igényel mind a fogfogorvos, mind a fogtechnikus részéről. A fogsor ugyanis kizárólag a vákuumhatás, a gravitáció, a kemény- és lágyrészek viszonya, és a pontosan illeszkedő alaplemez folytán marad a helyén.


A teljes lemezes fogsor készítésének menete:
A protézis készítése hosszadalmas folyamat, több alkalommal történik.
A beavatkozás személyes konzultációval kezdődik.
Konzultáció és megbeszélés után az első lépés a lenyomatvétel. Ez az úgynevezett anatómiai lenyomat. Ez nem jár fájdalommal. Az anatómiai lenyomatot az állcsontok méreténél nagyobb kanállal vesszük, hogy minden szájképletet lemintázhassunk.

Az anatómiai lenyomatot a fogtechnikai laboratóriumunkban gipsszel kiöntjük, elkészítjük a szájképletek pozitív mását, a gipszmintát. Erre a gipszmintára berajzoljuk az úgynevezett egyéni lenyomatkanál határait, majd fogtechnikusaink elkészítik rá az egyéni kanalat. Az egyéni kanál egy olyan lenyomatkanál, amely pontosan illeszkedik az Ön állcsontjához. Segítségével pontos lenyomat vehető, amely a teljes lemezes fogsor készítésekor elengedhetetlen.

A következő alkalommal a kész egyéni kanál segítségével újabb lenyomatot veszünk. Ezt funkciós lenyomatnak nevezzük, mivel a lenyomatvétel közben funkciós mozgásokat kell végezni (pl. csücsöríteni, mosolyogni, nyelni, nyelvet mozgatni). Ez a lenyomat ismét visszakerül fogtechnikai laboratóriumunkban. A laboratóriumban ezt a lenyomatot is kiöntjük gipsszel és elkészítjük a gipszmintát. Erre a mintára készül az harapási sablon. A harapási sablon – a kész protézishez hasonlóan – tartalmaz egy alaplemezt, de azon nem a fogak, hanem egy viasztömb található. Fogak hiányában a sablon segítségével történik az állcsontok függőleges és vízszintes viszonyának beállítása, a műfogak hosszának, elhelyezkedésének meghatározása. Ekkor beszéljük meg a készülő fogak színét is. Az alsó és felső sablont egymáshoz rögzítjük, visszakerül a laboratóriumunkba és egy speciális artikulátorban rögzítjük a páciens állkapocs viszonyait. Ott fogtechnikusunk elkészíti a próbafogsort, amit a következő ülésben bepróbálunk. Ekkor fogorvosunk ellenőrzi az alaplemez stabilitását, amelynek tökéletesnek kell lenni, hiszen csak akkor fog helyben maradni a protézis. Ezt követően ellenőrzi még a fogakat, a műínyt, annak vastagságát, esztétikai hatását, az állcsontok viszonyát. Ezt követően a páciens is ellenőrizheti a fogsort. A fogpróba alkalmával, igény szerint még módosítható a fogak formája, nagysága, állása. Amennyiben az egyeztetést követően a páciens elégedett a fogpróbával, azt visszaküldjük a laboratóriumban és elkészül a végleges fogsor.

A fogsor behelyezése után pácienseinket visszarendeljük ellenőrzésre.

Candulor technika (egyedi ínyszínezés)
A Candulor technika megjelenése forradalmi áttörést jelent a kivehető protetikai megoldások területén. Az egyéni protézisre vágyó páciensek egyre növekvő számú kérésére reagálva dolgozta ki a Candulor cég a komplett rendszerét, mely mind műanyag, mind porcelánfogak esetében személyreszabhatóságot biztosít.

Candulor technikával természethű protézis alapokat készíthetünk. Az individualizált protézisen a legkülönbözőbb színkompozíció és áttetszőség alakítható ki, amely a természetes fogínyt és fogakat teljes mértékben reprodukálja.